Külliye Katalog
Tanıtım Videosu
Cumartesi Sohbetleri
Konferanslar
Sergilerimiz
Cuma Hutbeleri
Külliye

VAN BEDİÜZZAMAN KÜLLİYESİ

Mukaddime

Bediüzzaman’ın medrese kurma idealinin ünvanıdır, Medresetüzzehra. “İnşallah, istikbalde Risale-i Nur şakirtleri o âli hakikatin maddi suretini de tesis etmeye muvaffak olacaklar.” Müjdesini verdiği Medresetüzzehra’nın hakikatinin “İstikbalde çıkacak olan Risale-i Nur’a bir beşik, bir zemin ihzar etmek” olarak yorumlanmıştır. Başka bir mektupta, Medresetüzzehra’nın manevi hakikatinin nur talebeleriyle “tamamıyla” gerçekleştiği şöyle dile getirilmiştir.

“Benim için Van çok kıymettardır. Lillahilhamd, sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van’a karşı şedit hissiyatıma tam mukabele ediyorsunuz.”

“Ey üç yüz sene sonra gelenler! Şu kalenin [Van Kalesi] başında bir Medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş, fakat ruhen baki ve geniş bir heyette yaşayan Medresetüzzehra’yı cismani bir surette bina ediniz. ”

Proje Hakkında

Manevi sembollerimizden biri olan Medresetüzzehra’yı hayal ederek derin hülyalara daldık ve üstadın Van’da müjdelediği proje çalışmalarına başladık.

Öncelikle bir noktaya değinmeden geçemeyeceğiz. Van’da eksikliği hissedilen ve günümüzde halen sorulmakta olan o manevi simgenin hayat bulmasına şahitlik ederken aynı zamanda Üstadımızın vasiyetini aczimize binaen yerine getirmiş olacağız.

Van Külliyesi şehrin merkezinde lale modelinden esinlenerek ana konseptte oluşturulmuş, 2 kat zemin altında, 2 katı dükkân olmak üzere 9 kat zemin üstü olarak tasarlanmıştır.

Bina cephelerinde geleneksel Türk mimarisi öğelerinden Selçuklu motifleri kullanılmış ve cam öğelerle saydamlık sağlanmıştır. Bina kitleleri arasında avlular bırakılarak ferah ortam sağlanmıştır.

Online Ziyaretçi Sayısı : 3929      Toplam Ziyaretçi Sayısı : 216186